O oddlužení mohou nově požádat i podnikatelé. Jak na to?

V době, kdy začal být platný zákon související s oddlužením, bylo možné pouze to, aby této metody využila osoba nepodnikající, jejíž dluhy plynou z osobní činnosti. Dnes je ale situace zcela jiná a žádost mohou podat i podnikatelé. Zjistěte, co je třeba splnit.

Dluhy vzniklé v rámci podnikatelských aktivit jsou dnes stejně časté, jako dluhy spojené s životem zaměstnanců. Samozřejmě i to je důvod, proč je dnes oddlužení umožněno také podnikatelům. A to za poměrně specifických podmínek, než má běžná žádost zaměstnance. Uvažujete-li o této možnosti, je dobré vědět, jaké konkrétní to jsou a co před podáním žádosti budete muset udělat jako první.

Pokud neproběhl konkurs, oddlužení fyzické osoby nebude schváleno

Prioritní snahou našich zákonodárců bylo v tomto směru odstranit především soukromé dluhy. Proto je jednou z podmínek oddlužení fyzické osoby to, aby nejprve proběhl standardní konkurs na dlužníka. Tedy na daného podnikatele. V rámci něho mohlo dojít k tomu, že některé pohledávky nebyly uspokojeny a rázem se přesunuly do segmentu osobních dluhů daného podnikatele. A právě toto je hlavní podmínka, kdy mohou podnikatelé o řešení dluhů žádat. Pokud tedy klasický konkurs neproběhl, je třeba ho nejdříve uskutečnit – samozřejmě dle zákona.

Podmínky oddlužení vyžadují zajištěné závazky

Druhou podmínkou je to, aby konkrétní závazek byl zajištěný. Právě zajištění je totiž spojeno s vyšším stupněm právní jistoty. Převedeme-li tyto pojmy do běžné mluvy, jde o to, že jako dlužníci řešíme své závazky správně. V takovém případě už nezbývá nic jiného, než poslední možnost, jakou oddlužení vyžaduje. Tím je souhlas všech věřitelů, se kterými budeme chtít provést toto vypořádání. Ten je poté přílohou žádosti a bez ní soud zcela určitě podanou žádost zamítne. Pokud věřitel souhlas nepodepíše, máme v daném směru smůlu.