Insolvence je vhodná pro jednotlivce i páry

Je-li využívána insolvence, je to rozhodně dobrá a zajímavá cesta k tomu, jak řešit naše dluhy, pomocí této zákonné cesty. Podívejme se však konkrétněji na to, co je insolvence a kdo si vlastně může požádat. Nejprve shrňme to nejdůležitější. A to fakt, že je tento již několik let platný zákonný postup určený výhradně pro fyzické osoby, které bude následně registr dlužníků insolvence zobrazovat jako ty, které splácí své dluhy tímto způsobem. Kromě výhod, jako je několik možností spláceních svých závazků, nebo možnost odpuštění větší části dluhu nesmíme zapomínat na to, jak vlastně naši žádost uskutečnit.

Insolvence využívají většinou jednotlivci

Ano, právě jednotlivci jsou těmi, kteří si o tuto formu oddlužení požádají nejčastěji. Je to dáno přirozeně hlavně tím, že jim vzniknou soukromé dluhy z půjček i jiných závazků. Insolvence poté proběhne standardním způsobem, na jehož začátku je sepsaná a podaná žádost, přičemž na konci je osoba, která je již stoprocentně bez dluhů. Důležité je dodat, že se můžeme do celého procesu vrhnout buď sami, nebo lze využít i služeb profesionálů. Takzvaná kalkulačka insolvence je v tomto směru skutečně nejlepší možností, jak můžeme zjistit konkrétní cesty, ale i jak daného profesionála vcelku jednoduše a také samozřejmě i rychle oslovit.

Insolvence fyzických osob je určená i pro páry

I když to není příliš známé, je to dovolené a tak se můžete touto cestou vydat třeba i vy. O čem mluvíme? Samozřejmě o možnosti toho, že insolvence fyzických osob je dnes umožněna také manželským párům. Výhody tohoto kroku jsou zřejmé. Je to v první řadě jednodušší administrativa, stejně jako pozitivum v tom, že dochází k součtu obou příjmů, které partneři mají. Zvyšuje se tak šance na splacení dluhů, stejně jako na to, aby byla insolvence fyzických osob soudem schválena. A pokud se tak stane, je následné sledování insolvence standardního charakteru. Lze tedy postupovat stejně, jako v prvním, tedy samostatném případě.